fifteen + eleven =

seventeen − six =

Mike Shinoda